Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Nad Šumbarkem se poprvé rozezněly zvony!

V listopadu 2012 byly na zvonici u kostela sv. Jana Boska vyzdviženy čtyři zvony, které několik let čekaly na svůj první úder srdce.

Už v době výstavby střediska Don Boska v Havířově - Městě zakladatel střediska a první ředitel Ing. Jindřich Honěk nelenil a snil o velkém středisku s kostelem na Šumbarku. Přezdívaným jako tzv. malé Valdocco“. Mnozí ho považovali za blázna, podobně jako Don Boska, zvláště když se hodně v Havířově hovořilo o tom, že se postaví kostel v centru Havířova. Pán a Don Bosko však chtěli jinak.
Úřad města Havířova schválil v roce 1996 studii nového areálu sportovně vzdělávacího centra a kaple na Šumbarku a městské zastupitelstvo následně i prodej pozemku pro tuto výstavbu.

Posvěcení základního kamene pro středisko Dona Boska na Šumbarku provedl Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., sídelní biskup ostravsko-opavský v květnu 1997. Tím nastartoval etapu budování druhého střediska pro opuštěnou a ohroženou mládež v městě Havířově. Bývali oratoriáni a sympatizanti Dona Boska z posledních sil, ale o to s větším nadšením, začali stavět. A jak řekl bývalý novic, Ing. František Bořil: “byli jsme vychováni u salesiánů a máme co splácet. Proto jsme tady a svými dlaněmi budujeme pro budoucí generace mladých lidí toto dílo. “

V roce 1999 dochází ke slavnostnímu otevření oratoře, která se ihned zaplnila dětmi. Ale co by to bylo za oratoř bez hřiště a kostela? Slavnostní posvěcení kostela sv. Jana Boska (jediného kostela zasvěceného Don Boskovi v české republice) provedl Mons. František Václav Lobkowicz dne 23. 2. 2002 a 1. 7. 2003 byla otcem biskupem zřízena nová farnost sv. Jana Boska, jejíž správa byla svěřená salesiánům. Prvním farářem byl jmenován P. Karel Jašek, SDB. Dnes je Havířov Šumbark salesiánská farnost se salesiánským střediskem a celou řadou sympatizantů a nadšenců pro dílo sv. Jana Boska. Letos v únoru jsme slavili výročí deset let od posvěcení kostela. Slavnou mši svatou přenášela v přímém přenosu TV NOE -Televize dobrých zpráv.

A dobrou zprávou jistě je, že se dokončilo to, co ke kostelu neodmyslitelně patří, a co už bylo dávno započato - zvonice. Cesta k jejímu dokončení byla však strmá a trnitá.

Zvony Svatý Jan Bosko, Panna Maria Pomocnice křesťanů, Svatý Václav, Svatý Jindřich a svatá Ludmila, byly odlity za zpěvu mužského sboru kostela sv. Jana Boska v roce 2004 v dílně Marie Tomáškové-Dytrychové a posvěceny byly v září 2005 otcem biskupem Františkem. Od té doby čekaly v kostele sv. Jan Boska na svůj domov tam, kam každý zvon patří, na zvonici u kostela. Ne všichni si toto ovšem myslí. Existují lidé, kteří považují tón zvonu za odporný zvuk a za rušící hluk, který je vytrhuje z jejich poklidného bezbožného života. Dokonce neváhají na podporu tohoto svého přesvědčení sepisovat petice, shánět nekalým způsobem a za smyšlených údajů podpisy proti zvonům a odvolávat se všude, kam je to jen možné. Šest let trvaly ústrky, vysvětlování, ponižování a korespondování s úřady, než se podařilo získat patřičné povolení k pověšení zvonů. Lhůta vyprší koncem roku 2012.

Dědictví otců zachovej nám Pane. My, co jsme nastoupili posléze a přiložili ruku na pluh, těch kteří už jsou dnes na věčnosti (Jindřich Honěk st., P. Václav Filipec SDB, a Ludmila Hoňková) jsme cítili povinnost dokončit rozdělanou práci, přestože všude panuje celosvětová finanční krize, která se nevyhnula ani našemu středisku. Ale copak to měl Don Bosko lehčí? S důvěrou v mocnou přímluvu našich svatých patronů v nebi a pod ochranným pláštěm Panny Marie Pomocnice bez koruny v kapse jsme o prázdninách začali s dostavbou zvonice. Nechali jsme vyzdít spodní místnost a dojednali pověšení zvonů.

Osazení věže u kostela sv. Jana Boska v Havířově - Šumbarku zvonovou stolicí včetně instalace čtyřech zvonů tónů a1, c2, d2 a f2 ze zvonařské dílny rodiny Dytrychovy z Brodku
u Přerova s technickým vybavením na ruční zvonění provedla firma BOROKO p. Rostislava Bouchala z Brodku u Přerova v listopadu 2012. Po osazení a první zkoušce všech zvonů se opravdu rozezněl nádherný akord, který potěšil u srdce všechny, kdo se na tomto díle podíleli.

Chvála Kristu a Marii. Stejně jako Don Bosko při stavbě chrámu Panny Marie Pomocnice křesťanů můžeme i my, havířovští salesiáni, říci: každá cihla, každý trám je důkazem přízně Panny Marie Pomocnice křesťanů. To ona si postavila svůj stánek i zde na Šumbarku.          

Jindřich Honěk ASC, salesián spolupracovník a jáhen

Instalace zvonů ve fotogalerii

 

Technická zkouška zvonů po instalaci

 

Více o šumbarských zvonech:

zvon „Svatý Jan Bosko“ tón a1 Ø 940 mm o hmotnosti cca 530 kg

zvon „ Panna Maria Pomocnice křesťanů“ tón c2, Ø 790 mm cca 320 kg.

zvon „Svatý Václav“ tón d2, Ø 690 mm cca 220 kg.

zvon „Svatý Jindřich a Svatá Ludmila“ tón f2 Ø 580 mm o hmotnosti cca 120 kg.

Zvon je hudební nástroj přesného specifikovaného tónu, který vzniká jako primární, ale
i sekundární projev úderu srdce. Po silném nárazovém tónu vznikají pro vnímavého posluchače další slyšitelné tóny, tercie, prima a spodní oktáva. Krásu a hudební projev zvonu ovlivňuje typ žebra, hmotnost zvonu a spodní oktáva, která dává zvuku zvonu mohutnost a vyznívání. Základním vybavením zvonu je závěsné zařízení (dubová hlava, jařmo, osa), které je standardně dubové s upevňovacími třmeny, objímkou (prstencem) a horní roznášecí ocelovou deskou (úchytem) zvonu k jařmu. Velmi důležitou součástí vybavení zvonu je srdce, které musí mít správné fyzikální vlastnosti, tvar, hmotnost a tvrdost odpovídající materiálu, ze kterého je zvon vyroben. Jedině stoprocentní stav vybavení zvonu zajistí jeho dlouhou životnost a správné vyznívání.Přihlášení do privátní zony

Registrace do privátní zóny