Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Kuře pomáhá Oratoři

V rámci 14. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem byl podpořen i náš projekt Oratoř v Salesiánském středisku mládeže, Praze – Kobylisích.

    Zástupci nejznámější české charitativní sbírky pořádané NROS a Českou televizí ocenili 14 individuálních, 29 ročních a 9 dvouletých tématických projektů.

Hodnotící komise vybírala z celkem 158 ročních žádostí a mezi 29 úspěšnými projekty doporučila i projekt Oratoř, na který obdržíme pro rok 2013 maximální možnou podporu – 350 000,- Kč. Obrovské díky!!!

Oratoř tak bude moci v příštím roce pořídit pro děti bazén na chaloupky a letní tábory, nové koloběžky, in – line brusle, skateboardy pro sportování s dětmi na hřištích v Salesiánském středisku mládeže, výtvarné potřeby pro kreativní aktivity v Oratoři, pro děti budou zajištěny odměny a ceny na sportovní turnaje a závody v Oratoři. Část podpory bude věnována i na zajištění provozu Oratoře a na mzdy dlouholetých zaměstnanců.

14. ročník veřejné sbírky Pomozte dětem opět potvrdil její dlouholetou stabilitu. Za uplynulých 14 let poskytla veřejnost společně s dárci na sbírkové konto Pomozte dětem více než 178 miliónů korun a přispěla tak ke zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí v České republice.

Sbírkový projekt Pomozte dětem společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need. Projekt je založen na principu solidarity a dárcovství. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost mezi občany ČR. Jak vyplývá z každoročního průzkumu agentury STEM, je POMOZTE DĚTEM dlouhodobě nejznámější sbírkou v ČR. Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s vybranými podpořenými projekty. Od roku 2002 jsou dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v období od ledna do května v samostatném cyklu nazvaném Kde peníze pomáhají.

Žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem se pravidelně objevuje ve vysílání programů České televize ČT1 a ČT2 stejně jako i na zpravodajském programu ČT24.

Celý sbírkový rok pak vrcholí na obrazovce České televize pravidelně na Velikonoce.

Význam České televize v projektu dokazují každoročně výsledky průzkumů známosti sbírky a výše finančních příspěvků, které může NROS každoročně slavnostně předat organizacím, jež uspěly ve veřejném výběrovém řízení.

 Přihlášení do privátní zony

Registrace do privátní zóny