Přesun na obsah

Výběr jazyka

Čeština

Beatifikace salesiánské misionářky

Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, v zastoupení Svatého otce v sobotu blahořečil salesiánskou misionářku sestru Marii Troncattiovou (1883-1969).

Italská řeholnice pracovala po čtyřicet let v amazonských pralesích jako zdravotnice a katechetka šuárského indiánského etnika, známého z naší etnografické literatury jako “lovci lebek”. Nová blahoslavená pocházela ze severoitalské Brescie, v roce 1905 vstoupila jako dvaadvacetiletá do Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice. O sedmnáct let později byla vyslána do ekvádorské misie. Jižní Ameriku poté již neopustila a zemřela zde roku 1969 při letecké havárii ve věku 86 let.

Ke každému člověku se obracela s vrozeným mateřským postojem. Navštěvovala nemocné i v nejodlehlejších oblastech, procházela pralesem a sjížděla řeky. K Šuarům se stavěla velice ochranitelsky. Díky jejímu apoštolátu a celé salesiánské misii se z domorodců stával křesťanský národ,

uvedl pro Vatikánský rozhlas kard. Amato. Přičiněním sestry Marie Troncattiové vznikly na evkádorském území Velké Amazonie nemocnice, škola s internátem i první letiště. V indiánském etniku, kde běžnou formou soužití byla polygamie, se utvořily první křesťanské rodiny, založené na svobodné volbě obou manželů, pokračuje kard. Amato. Salesiánská misionářka o sobě říkala, že čerpá svou sílu z nepřetržitého rozhovoru s Pánem. Tato komunikace se vyjadřovala dvojím způsobem – modlitbou a poslušností.

Měla nesmírnou víru. Velmi se modlila a vybízela k modlitbě. Jak je vlastní salesiánské tradici, milovala zvláště Svatého otce a ctila biskupy i kněze. Typická pro ni byla neúnavná práce, tak jako pro ostatní salesiány a Dcery Panny Marie Pomocnice. Sv. Don Bosco říkával: Nevyžaduji od vás kajícné tresty, ale práci. Sestra Marie pracovala 16 až 17 hodin denně,

říká o nové blahoslavené kard. Angelo Amato, který v sobotu předsedal beatifikační liturgii v ekvádorském Macas.Přihlášení do privátní zony

Registrace do privátní zóny