Prohlášení o přístupnosti a použitelnosti webu

Webová prezentace salesiánů Dona Boska (www.sdb.cz ) je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých), směrnic Ministerstva informatiky ČR i WCAG 1.0.

Nebude-li zde něco fungovat dle výše uvedeného prohlášení, neváhejte nás kontaktovat, jen tak je možné zjednat rychlou nápravu. Děkujeme.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu naložíme jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. V žádném případě je bez Vašeho svolení neposkytneme třetím osobám a ani jinak je nezneužijeme.

Prohlášení o autorských právech

Prohlašujeme, že Salesiánská provincie Praha je držitelem práv k neomezenému užití veškerého obsahu textového i obrazového, který je použit na tomto webu. Z tohoto důvodu není dovoleno bez předchozího souhlasu je zveřejňovat jinde či jinou formou.